Methodologie

Naar inhoud gaan
TS1 20160318 9

Een transversale ervaring met een grote meerwaarde.

We bieden een kort overzicht van hoe we de kwaliteit van onze diensten op een transparante en veilige manier garanderen om aan uw behoeften te voldoen.

Kwaliteit en opvolging

We willen de kwaliteit van onze diensten voortdurend verbeteren en een langetermijnsamenwerking met u opbouwen. Daarom zorgen we ervoor dat onze teams volop vertrouwd raken met uw processen, uitdagingen en cultuur.

Samen met u ontwikkelen we de kwaliteitsopvolging aan de hand van indicatoren, meetmethodes en dashboards.

Kwaliteitscontroles kunnen verschillende vormen aannemen (bv. luisterroosters, steekproefsgewijs controleplan, kalibratie enz.).

Vanaf het begin van de samenwerking implementeren we samen met u een coherent en nauwkeurig beheer:

  • Wekelijkse follow-upvergadering met de operationeel verantwoordelijke, om de resultaten te bespreken die via de operationele indicatoren worden gevolgd.
  • Maandelijkse vergadering voor een meer globale evaluatie van de samenwerking (of punten vatbaar voor voortdurende verbetering, bespreking van tarieven, van de evolutie van het partnerschap).

Wanneer mens en technologie samenwerken om een transversale ervaring met meerwaarde te creëren.

GDPR

De bescherming van uw gegevens is van essentieel belang voor ons.

Daarom leven we sinds 2018 de GDPR-wetgeving na. Een DATA PROTECTION OFFICER werd aangesteld om de persoonlijke gegevens van de klanten en werknemers van ENTRA te beschermen. Deze persoon is op elk moment bereikbaar via Privacy@entra.be. Hij is het contactpunt voor al uw vragen rond gegevensbescherming.
Hij staat in contact met de Dataprotectionteams van klanten en overheidsinstanties zoals de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA).
Bovendien verbindt elke ENTRA-werknemer zich ertoe de vertrouwelijkheidsregels, het handvest voor het gebruik van e-mail en voor de toegang tot internet na te leven.
Elke werknemer krijgt een algemene opleiding rond GDPR en de regels die in het bedrijf van kracht zijn, en indien nodig een extra specifieke opleiding rond de eisen van de klant.

Bel me niet – Do Not Call Me

Ook uw gemoedsrust is onze prioriteit. Daarom respecteren we alle personen die niet langer opgebeld wensen te worden voor direct-marketingdoeleinden. We werken ook onder een DNCM-licentie, waarbij we de contacten updaten die hebben aangegeven dat ze niet langer gecontacteerd willen worden voor direct-marketingcampagnes. Hierdoor kunnen we ons positioneren als een kwalitatief callcenter dat begaan is met de verwachtingen van onze eindklanten.

FSMA-certificatie

ENTRA - CALL SCRL FS (ondernemingsnummer 0477804182)
Ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen als "verzekeringsagent'".
FSMA-nummer: 113622