Verbintenissen

Heeft u zich al ooit afgevraagd … Interimpersoneel goed maar, voor sommige activiteiten valt dat duur uit, heb ik geen andere mogelijkheden ? Op wie kan ik rekenen om langdurige zieken te vervangen ? Ik heb nieuwe projecten hoe kan ik die uitwerken ? Ik wil een bedrijfscultuur ontwikkelen met meer aandacht voor het sociale, gericht op diversiteit, hoe kan ik dat aanpakken ? Ik zou graag hebben dat gekwalificeerde mederwerkers zich zouden kunnen toeleggen op taken met een toegevoegde waarde, hoe ga ik tewerk ? 

Entra heeft een oplossing voor al deze vragen. Naargelang uw behoeften en, dankzij een originele samenwerkingsformule, kunnen wij een werknemer of een ganse team afvaardigen om ter plaatse in uw bedrijf productietaken op te nemen. Wij zorgen voor een « resultaatgericht » personeelsbeheer. Dat betekent dat wij instaan voor de selectie van de werknemers, hun opleiding, hun integratie in uw productieteams en het opvolgen van hun werk. 

Wij bieden u een aangepast operationeel en organisatorische steun : werkorganisatie, het opstellen van procedures, veiligheidscontroles, kwaliteit en productiviteit, traceerbaarheid,…

Naargelang het geval kan het werk worden uitgevoerd ter plaatse in uw bedrijf of bij ons. Een andere mogelijkheid is ons de kans geven om ons te bewijzen en achteraf uw activiteiten uitbesteden. 

De reactiviteit en het aanpassingsvermogen die wij aan de dag leggen voor onze klanten zijn onze grootste troeven : wij kunnen per bestelling gerichte taken uitvoeren op maat of seriewerk. Onze medewerkers hebben ervaring in verschillende domeinen en wij beschikken over volledige teams gaande van arbeider tot ingenieur, over methode agent of nog productieverantwoordelijke. 

Voornaamste troeven

Flexibiliteit

Aanpassing van de staff in functie van uw behoeften of te verwerken volumes.

Resultaatgericht

Opvolging van de indicatoren contractueel bepaald in samenspraak met onze klanten zowel bij insourcing als bij outsourcing.

Leveringstermijnen eerbiedigen

Productie van de gevraagde volumes binnen een termijn vooraf vastgesteld in samenspraak met onze klanten.

Werkwijze

Analyse van uw behoeften, bepalen van de beste oplossing en opvolging van het project van bij de eerste contacten tot het afgewerkt product.

Wie zijn wij

Creatieve en innovatieve ideeën om onze medewerkers op te nemen in uw productie of om uw bestellingen in onze intallaties te verwerken.

Meer info