Doelstellingen

Een zin om te onthouden … « Onze teams, uw resultaten ». Wij kunnen u tijd en dus geld doen besparen. Vertrouw ons de taken toe die uw medewerkers dagelijks uitvoeren hoewel deze geen verband houden met hun activiteiten, zodanig dat ze zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

Wij kunnen van A tot Z het beheer van een project in handen nemen : bepalen van de behoeften, concept, inhoud, opstarten productie, monitoring van de activiteiten, … Entra kiezen biedt tevens de mogelijkheid om op één en de zelfde plaats op gemengde projecten te werken : Front & Back office.

U heeft nog nooit taken uitbesteed en u twijfelt ? Om twijfels terzake weg te nemen kan u bijvoorbeeld beginnen met onze medewerkers bij u, binnen uw bedrijf te laten werken. In deze context kan het projectpersoneel inzicht verwerven in de bedrijfscultuur en u het bewijs leveren dat het in staat is uw processen te integreren. Eenmaal het vertrouwen verworven kan u met een gerust gemoed overgaaan tot het outsourcen van uw activiteiten.

Dankzij de ervaring, de motivatie en de competenties van ons management kunnen wij u, tijdens onze samenwerking, ideeën voorleggen ter verbetering van uw processen en opplossingen voorstellen om tijd te besparen bij de uitvoering van de verschillende taken om zo uw kosten te verlagen. Het aanpassingsvermogen van onze staff is niet te onderschatten : een wijziging in uw processen, een ander programma… , Geen paniek ! Wij passen onze procedures aan, brengen onze teams op de hoogte en organiseren opleidingen.

Door samen met ons te werken kan u beter de kosten evalueren van de activiteiten die niet tot uw kernactiviteiten behoren. Hoe en door wie wordt vandaag de efficiëntie van adinistratief personeel gemeten ? Met Entra is dat mogelijk. Dankzij het gebruik van dashboards kan u te allen tijde een overzicht over onze prestaties hebben. Stukprijs en tegelijkertijd kwaliteit, Entra kan daar contractueel garant voor staan. De werklast gelinkt aan een deel van uw processen wordt inn handen genomen door onze teams. Voor u betekent dat een volledige transparantie wat betreft ons werk en tegelijkertijd een manier om de kosten in de hand te houden.

Onze doelstellingen …

Project van A tot Z

Wij helpen u bij de opbouw, het opzetten en het opvolgen van uw project.

Proactiviteit

Steeds werken wij aan de continue verbetering van uw acticvteiten.

Gekwalificeerd omkaderingspersoneel

Onze omkaderingsmedewerkers zijn gekwalificeerd en hebben op alle hiërarchische nieveaus hun eigen verantwoorelijkheden.

Dashboards

Wij gaan resultaatgericht vooruit.

Wie zijn wij

Een bedrijf dat aandacht heeft voor uw behoeften voor een sociaal project.

Gemotiveerd personeel ten dienste van uw bedrijf.

Meer info