Inleiding

naast de missies en de waarden van het bedrijf is communicatie heel belangrijk binnen een professionele gemeenschap.

Entra stelt ongeveer 900 medewerkers tewerk in diverse activiteitensectoren zowel binnen het bedrijf als bij onze klanten. Om de samenhang van al onze medewerkers te kunnen handhaven en tevens ten opzichte van onze klanten garant te kunnen staan voor professioneel en efficiënt werk, hebben wij besloten de nadruk te leggen op de communicatie binnen ons bedrijf.

 

Interne communicatie staat bij ons centraal, ongeacht of het om opgaande of neerwaartse communicatie gaat.

Hoe goed communiceren ?

Door respect te tonen voor elkaa

Doe een ander niet aan wat je zelf niet zou willen.

Door met elkaar te spreken

Als iets niet gaat zoals het moet, op een rustige manier met de betrokken persoon spreken.

Door te luisteren

Moeite doen en tijd nemen om naar de anderen te luisteren en te begrijpen.

Door tijd te nemen om vragen te beantwoorden

Zich inzetten om de gestelde vragen te beanwoorden, gevolg geven aan mogelijke verzoeken. Ook als dit niet het verhoopte antwoord of gevolg is.

Door een probleem onder de aandacht te brengen

Specifieke feiten die problemen doen rijzen en hun gevolgen aanhalen en zich vooral onthouden om een waardeoordeel jegens personen uit te spreken.

Door aan te moedigen

Het kunnen benadrukken wat positief en motiverend is, aanmoedigen en dank u zeggen.