Missies

onze missie bestaat erin werk te verschaffen aan personen die, omwille van hun handicap niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen.

Wij willen dus een job bezorgen aan personen met een handicap, maar niet zomaar een job ! Het doel dat wij nastreven is nuttig, lonend, stabiel, bevredigend en evolutief werk aan die personen aanbieden.

Met het oog op ons maatschappelijk doel, dat het middelpunt van ons streven is, werken wij met respect voor de ander. Wij doen dat door beschikbaar te zijn voor onze medewerkers, door naar hen te luisteren, empathie te tonen, door hen aan te moedigen en, door de belangen van onze klanten te behartigen om op die manier aan hun behoeften te beantwoorden.

Samen duurzame jobs aan ons personeel bezorgen om zo een belangrijke rol te spelen in de sociale economie.

Onze waarden zijn een rode draad die door ons beleid loopt, de leidraad in elke situatie en bij het nemen van alle beslissingen.

Uitleg over de missies

  • Nuttig : onze activiteiten beantwoorden volledig aan de werkelijke marktbehoeften.
  • Lonend : elk personeelslid moet op fatsoenlijke en autonome wijze van zijn loon kunnen leven.
  • Stabiel : wij willen ons personeel een optimale werkzekerheid bieden.
  • Bevredigend : het werk zelf moet een bron van bevrediging zijn, het moet niet alleen voorzien in de basisbehoeften maar ook leiden tot het gevoel erbij te horen, van waardering, van autonomie en van vooruitgang van de persoon.
  • Evolutief : zoveel mogelijk en, op voorwaarde dat kwaliteitswerk wordt gegarandeerd, moeten onze medewerkers de kans krijgen om te evolueren en nieuwe vaardigheden te verwerven.

Waarden

Werk

wij denken dat Werk belangrijk is voor de sociale integratie van personen met een beperking en daarom zetten wij ons in opdat deze medewerkers de mogelijkheid zouden hebben om zich in een aangepaste beroepsomgeving te ontplooien.

Onderneming

één van onze missies bestaat erin de werkzekerheid van onze medewerkers te vrijwaren en hen de mogelijkheid te bieden nieuwe vaardigheden aan te leren en ervaring op te doen. Dit zet ons aan onze personeelsbezetting te vehogen en de risico’s, eigen aan onze Onderneming, redelijkerwijs te aanvaarden.

Wederzijdse steun

prioritair bevorderen wij teamspirit en solidariteit tussen alle werknemers ; met of zonder handicap, al dan niet geschoold, met of zonder anciënniteit, tewerkgesteld in een afdeling met hoge toegevoegde waarde of in een economisch zwakkere activiteitensector.

Verantwoordelijkheden

elke medewerker moet specifieke verantwoordelijkheden krijgen waardoor hij of zij een persoonlijke en belangrijke rol kan spelen in de collectieve werking van het bedrijf.

Respect

wij beschouwen Respect voor personen met een handicap als een basisprincipe maar ook als een waarde die wij op alle hiërarchische niveaus aanmoedigen en bevorderen.

Billijkheid

alle beroepsacties, ongeacht het hiërachisch niveau, moeten op een billijke manier plaatsvinden.