Industriële onderaanneming

Industriële onderaanneming

Entra stelt een groot aantal werknemers tewerk met ervaring of gespecialiseerd in diverse sectoren. Wij bieden werk aan personen met zeer verschillende beroepsprofielen : magazijniers stockbeheerders, heftruckbestuurders, gespecialiseerde heftruckbestuurders, chauffeurs bedelers, verpakkingsoperatoren, magazijnbedienden, bedraders van schakelborden, arbeiders gespecialiseerd in technische interventies, … 

Net zoals bij de andere activiteiten van ons bedrijf zijn onze medewerkers werkzaam hetzij op onze site, meer bepaald in productiezones die, specifiek voor elke klant in functie van zijn behoeften worden ingericht (outsourcing) hetzij bij onze klanten waar zij geïntegreerd worden in de productieteams van onze klanten (insourcing).

Kwaliteitsgarantie

PBM’s

Wij bezorgen aan al onze arbeiders individuele beschermingsmiddelen die nodig zijn om hun dagelijkse taken uit te voeren, ook al werken zij niet in onze infrastructuren. Wij hechten groot belang aan de veilgheid van onze medewerkers.

Gereedschap

Misschien is het overbodig om te investeren in gereedschap en materiaal nodig bij het uitvoeren van taken die niet horen bij uw kerntaken. Wij beschikken over allerlei machines en gereedschap zoals bijvoorbeeld : een machine voor het knippen, denuderen en krimpen gaande van 0.22 tot 95², een klinkmachine, speciale boormachines, …

Gekwalificeerde arbeidskrachten

Wij stellen gekwalificeerde en, in sommige gevallen, zelfs gespecialiseerde arbeiders ter beschikking : bedraders, heftruckbestuurders, elektromechanici, elektriekers,…

KLANTEN GETUIGEN

Sinds 2011 doen wij een beroep op de diensten van Entra voor o.a. verhuis en archivering. Ondanks het feit dat het soms ging om ondankbare taken, uit te voeren in moeilijke werk-en weersomstandigheden is Entra, dankzij een constructieve samenwerking en een goede sfeer, er steeds in geslaagd om aan onze eisen te voldoen.

Philippe Herin CHU Charleroi

Wij werken al vele jaren nauw samen met ENTRA. Het personeel schenkt veel aandacht aan procedures, volgt nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften op en getuigt van een ongezien laag werkverzuim. Dit is te danken aan een kwaliteitsvolle selectie door het omkaderingspersoneel en het goede werk van de teamverantwoordelijken.

Pascal de Heinzelin de Braucourt GHP

Wij kunnen tevreden terugkijken naar een achtjarige partnerschap met Entra. Kwaliteitscontrole en reactiviteit zijn niet weg te denken in onze sector en de DST1 dienst (industiële onderaanneming) van Entra doet het prima.

Monique Sinte Cp Bourg

Wij werken al meer dan 10 jaar samen met Entra. Hun medewerkers stellen voor ons elektrische kasten samen alsook motoren,WDD en andere. De troeven van Entra zijn flexilbiliteit en kwaliteitscontrole.

Lucas De Troyer Dynaco

Wie zijn wij

Entra is geen alternatief voor interim maar de aanleg van projecten op lange termijn

Meer info