Privacy- en veiligheidsbeleid

Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie. 

 

Persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Entra met maatschappelijke zetel te 6220 Heppignies (België), Tilloi straat 11, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent en om onze dienstverlening te verbeteren en, in de mate dat u dit toelaat, om u te informeren over diensten die u kunnen interesseren (bv. om u via e-mail op de hoogte te houden van het laatste nieuws en promoties van Entra en haar partners).

Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere producten en diensten van Entra die u kunnen interesseren.

Entra zal uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden gebruiken.

Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan ondernemingen wiens tussenkomst als verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van Entra vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Entra geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een schrijven per post naar het bovengenoemde adres.

Onze Website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door Entra. U dient zich ervan bewust te zijn dat Entra niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken op dergelijke websites en dat dit Privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze Website verzameld worden.

Cookies en action tags

We verzamelen ook passief niet persoonlijk identificeerbare informatie door het gebruik van "cookies" en "action tags"."Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst teneinde uw webbrowser te identificeren, evenals de activiteiten van uw computer op onze Website en andere websites.
"Action tags," ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u en elk deel van onze Website, inbegrepen publiciteit of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten.